Kitapsihirbazi, Ne sihirdir ne keramet indirimdedir bütün marifet
Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%15
Maliye Çıkmış Sorular Arda Hakan Öğretir

Maliye Çıkmış Sorular

Liste Fiyatı : 130,00TL
İndirimli Fiyat : 110,50TL
Kazancınız : 19,50TL
Havale/EFT ile : 107,19TL
Maliye Çıkmış Sorular
Maliye Çıkmış Sorular
4T Yayınevi
110.50
I. İktisadi Sistemler
II. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı
III. İktisadi Yaklaşımlar Ve Devletin Rolü
IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
VII. Dışsallıklar
VIII Piyasa Başarısızlığı Ve Devletin Ekonomideki Görevleri
IX. Devletin Başarısızlığı Ve Kamu Tercihi Teorisi
X. Refah İktisadı Ve Sosyal Refah Fonksiyonları
XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı
KAMU HARCAMALARI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
VIII. Brochier ve Tabatoni'nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
KAMU GELİRLERİ
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Gelirlerinin Türleri
III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
VI. Vergilerin Sınıflandırılması
VII. Vergi İle İlgili Kavramlar
DEVLET BORÇLANMASI
I. Genel Bilgiler
II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
DEVLET BÜTÇESİ
I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
III. Bütçeleme İlkeleri
IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama ve Onaylama Aşaması
VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
IX. Bütçe Teorileri
X. Bütçe Sistemleri
XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri
MALİYE POLİTİKASI
I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
III. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları
IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
Çarpan Mekanizması
V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
XIII. Yapısal Uyum Politikaları
VERGİ HUKUKU
I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
IV. Vergi Hukukunun Dalları
V. Vergi Hukukunun Kaynakları
VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
VIII. Vergi Hukukunda Yorum
IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
XIV. Vergi Hukukunda Süreler
XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
XVIII. Değerleme ve Amortisman
XIX. Vergi Suç ve Cezaları
XX.Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
III. Ticari Kazançlar
IV. Zirai Kazançlar
V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
VII. Diğer Kazanç ve İratlar
VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
IX. Kurumlar Vergisi
X. Katma Değer Vergisi
XI. Özel Tüketim Vergisi
XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi
XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
XIV. Veraset ve İntikal Vergisi
XV. Damga Vergisi
XVI. Emlak Vergisi
XVII. Harçlar
XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi
XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar
 • Açıklama
  • I. İktisadi Sistemler
   II. Özel Ekonomi - Kamu Ekonomisi Ayrımı
   III. İktisadi Yaklaşımlar Ve Devletin Rolü
   IV. Klasik Maliye İle Modern Maliye Ayrımı
   V. Kamu Maliyesi İle İlgili Yaklaşımlar
   VI. Devletin Üretimine Konu Olan Mal ve Hizmetler
   VII. Dışsallıklar
   VIII Piyasa Başarısızlığı Ve Devletin Ekonomideki Görevleri
   IX. Devletin Başarısızlığı Ve Kamu Tercihi Teorisi
   X. Refah İktisadı Ve Sosyal Refah Fonksiyonları
   XI. Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci: Oylama Kuralları
   XII. Devlet Faaliyetlerinin Sınırı
   KAMU HARCAMALARI
   I. Genel Bilgiler
   II. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti
   III. Kamu Harcamalarının Artışı: Kavramsal
   IV. Kamu Harcamalarının Artışı: Teorik
   V. Kamu Harcamalarının İdari Sınıflandırılması
   VI. Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması
   VII. Kamu Harcamalarının İktisadi Sınıflandırılması
   VIII. Brochier ve Tabatoni'nin Transfer Harcamaları Sınıflandırılması
   IX. Kamu Harcamalarında Diğer Sınıflandırmalar
   X. Kamu Harcamalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
   KAMU GELİRLERİ
   I. Genel Bilgiler
   II. Kamu Gelirlerinin Türleri
   III. Vergilemenin Amacı ve İlkeleri
   IV. Vergileme Tekniği ve Vergileme (4T) Süreci
   V. Vergi Yükü ve Vergi Yükünün Artmasının Sonuçları
   VI. Vergilerin Sınıflandırılması
   VII. Vergi İle İlgili Kavramlar
   DEVLET BORÇLANMASI
   I. Genel Bilgiler
   II. Kamu Borçlarının Sınıflandırılması
   III. Borç Yönetimi ve Devlet Borçlarının Azaltılması
   IV. İstisnai Borç Yönetim İşlemleri
   V. Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği
   VI. Kamu Borçlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri
   DEVLET BÜTÇESİ
   I. Bütçenin Temel Unsurları 4T ve Özellikleri
   II. Bütçenin Klasik ve Modern Fonksiyonları
   III. Bütçeleme İlkeleri
   IV. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler ve Bütçe Türleri
   V. 5018 Sayılı Yasa Çerçevesinde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlama ve Onaylama Aşaması
   VI. Merkezi Yönetim Bütçesi Uygulama Aşaması
   VII. Merkezi Yönetim Bütçesi Denetim Aşaması
   VIII. Yerel Yönetim Bütçe Süreci
   IX. Bütçe Teorileri
   X. Bütçe Sistemleri
   XI. Bütcenin Tarihsel Gelişimi ve Bütçe Hakkı
   XII. Bütçe Gelir Tahmin ve Bütçe Kapatma Usulleri
   MALİYE POLİTİKASI
   I. Maliye Politikası Tanım ve Kavramlar
   II. İktisadi Yaklaşımlar ve Maliye Politikası
   III. Maliye Politikasının Amaçları - Araçları
   IV. Kamu Harcamaları ve Vergilerin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi:
   Çarpan Mekanizması
   V. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: IS-LM Analizi
   VI. İdari Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler
   VII. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
   VIII. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
   IX. Bütçe Açığı Sorunu ve Dışlama Etkisi
   X. Stagflâsyonla Mücadelede Maliye Politikası
   XI. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Maliye Politikası
   XII. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sorunu ve Maliye Politikası
   XIII. Yapısal Uyum Politikaları
   VERGİ HUKUKU
   I. Vergi Hukukunun Anlamı ve Konusu
   II. Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri ve Özerkliği
   III. Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
   IV. Vergi Hukukunun Dalları
   V. Vergi Hukukunun Kaynakları
   VI. Vergi Usul Kanununun Kapsamı
   VII. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
   VIII. Vergi Hukukunda Yorum
   IX. Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar
   X. Vergi Hukukunda İspat ve Kıyas Yasağı
   XI. Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kuralları
   XII. Vergileme Süreci (Vergi Alacağının Tayini)
   XIII. Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
   XIV. Vergi Hukukunda Süreler
   XV. Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyat
   XVI. Vergi İdaresinin Örgütlenmesi ve Vergi Güvenlik Tedbirleri
   XVII. Vergilendirmede Mükellefin Ödevleri
   XVIII. Değerleme ve Amortisman
   XIX. Vergi Suç ve Cezaları
   XX.Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
   TÜRK VERGİ SİSTEMİ
   I. Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefiyet
   II. Gelirin Tanımı, Unsurları ve Elde Etme
   III. Ticari Kazançlar
   IV. Zirai Kazançlar
   V. Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları
   VI. Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları
   VII. Diğer Kazanç ve İratlar
   VIII. Gelir Vergisinin Oranı, Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi
   IX. Kurumlar Vergisi
   X. Katma Değer Vergisi
   XI. Özel Tüketim Vergisi
   XII. Motorlu Taşıtlar Vergisi
   XIII. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
   XIV. Veraset ve İntikal Vergisi
   XV. Damga Vergisi
   XVI. Emlak Vergisi
   XVII. Harçlar
   XVIII. Değerli Kağıtlar Vergisi
   XIX. Vergi İle İlgili Diğer Hususlar
   Stok Kodu
   :
   9786057521194
   Boyut
   :
   135-210
   Sayfa Sayısı
   :
   1245
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   2019-03
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat